กลับไปยังก่อนหน้า

สาขาการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน  ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) สูงสุด 20 อันดับในชั้นปี ได้เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนจีน ก่อนเข้าสู่การเรียนในวิชาเฉพาะอีกด้วย


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 23-06-2015 / ชนิด : ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100