กลับไปยังก่อนหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์ดีเด่น


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จตุพงศ์  สิงหราไชย รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์ดีเด่น 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมเด็จย่า C4กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 27-09-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100