กลับไปยังก่อนหน้า

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตร หลังจากนั้นมีกิจกรรมในหอประชุมสมเด็จย่า พิธีถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ดีเด่น กิจกรรมรายงานประชาชนโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0" และปิดท้ายด้วย กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 26-09-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100