กลับไปยังก่อนหน้า

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับ Professor Jon Reast – Pro Vice-Chancellor, International Executive of Northumbria University แห่งมหาวิทยาลัย Northumbria เมือง Newcastle


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับ Professor Jon Reast – Pro Vice-Chancellor, International Executive of Northumbria University แห่งมหาวิทยาลัย Northumbria เมือง Newcastle ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งการไปลงนามและเยือนมหาวิทยาลัย Northumbria ในครั้งนี้ ได้นำมาซึ่ง การเจรจาหารือต่อความร่วมมือทางวิชาการในระดับหลักสูตรปริญญาโท รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ท่านคณบดี ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย Northumbria และเยี่ยมเยียนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับภาควิชา Department of Sport, Exercise & Rehabilitation, Faculty of Life and Health มหาวิทยาลัย Northumbria ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  อีกด้วย 

กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 13-10-2016 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100