กลับไปยังก่อนหน้า

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ


ในวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและทีมส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ  จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 11-01-2017 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100