กลับไปยังก่อนหน้า

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560


คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกับ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และสำนักงานเลขาคณบดี เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยกัน


กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 11-01-2017 / ชนิด : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100