กลับไปยังก่อนหน้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ออกหน่วยบริการ ตามโครงการกาดแลงฮอมปอย


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ร่วมออกหน่วยให้บริการทดสอบสมรรถภาพ และฝังเข็มรักษา กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค ในโครงการกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ ณ ข่วงนางแล อำเมือง จ.เชียงราย ข่าวโดย. อ.พจ.สินี ตัณฑสถิตยานนท์

กลับไปยังก่อนหน้า
วันที่ : 02-07-2015 / ชนิด : ข่าวอื่นๆ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 6-7 อาคาร E3B หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100