ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 7 อัตรา
 
 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร

อีเมลล์ denpong.won@mfu.ac.th สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร.053-916904

Download ใบสมัครได้ที่ เวปไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.th/division/personal/2008/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=21&Itemid=36

 
ไฟล์แนบ : 3QWed95705.pdf  
ประกาศเมื่อ : 20/11/2556