โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับ 18-29 พ.ค. นี้
 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้โอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเห็นสมควรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8952 หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 พ.ค. นี้

 
 
ประกาศเมื่อ : 18/05/2558