มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบ 2
 
 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 ใน 24 สาขาวิชา 595 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน  – 8 กรกฎาคม 2558 ก่อนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์           0-5391-6103 - 6  หรือ   www.admission.mfu.ac.th

 
 
ประกาศเมื่อ : 25/06/2558