สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรม เรื่อง "การรักษาโรคด้วยผึ้ง ตามหลักแพทย์แผนจีน"
 
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชิญร่วมโครงการอบรม "การรักษาโรคด้วยผึ้ง ตามหลักแพทย์แผนจีน" ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ES1-323 อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/08/2560