กิจกรรม “ปลูกป่า” จิตอาสาเฉพาะกิจ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
 
 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า” จิตอาสาเฉพาะกิจ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ณ วัดโพธิ์สิตารามและพื้นที่สาธารณะใกล้บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเชียงแสน ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 
 
ประกาศเมื่อ : 22/09/2560