ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (รอบที่ ๑ สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
 

ดาวน์โหลด - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบมข.

ดาวน์โหลด - ใบยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/01/2556