ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขากายภาพบำบัด จำนวน 8 อัตรา
 
 

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีกายภาพบำบัด และปริญญาโทหรือ เอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอน หรือมีคะแนน TOEFL 480
ติดต่อาจารย์ ดร.วิศรุต บุตรากาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ โทร.053-916827 หรือ 088-2674423 Email: vitsarutbut@hotmail.com

 
ไฟล์แนบ : Q5Mon42132.doc  
ประกาศเมื่อ : 30/09/2553